De vliegende kwast schilderwerken

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De vliegende kwast Schilderwerken

In deze privacyverklaring vindt u mijn gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk, wat uw rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u een van mijn website(s) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Mijn gegevens:

De vliegende kwast Schilderwerken
Gijsbrechtstraat 120
1814 LC Alkmaar

Telefoonnummer: 06-52610032
KvK-nummer: 68436769

http://www.devliegendekwastschilderwerken.nl//

Laatste wijziging: 04-09-2018

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over de activiteiten op de website;

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van betaling(en);
 • Contact via de telefoon of per e-mail;
 • Bezoekersgedrag op mijn website;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;


Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, de dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Ik deel uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor uw producten en/of diensten. Ik deel uw gegevens alleen met partijen die vooraf een strenge selectie procedure hebben doorgaan.

Daarnaast kan ik uw gegevens wel leveren aan justitie en/of de overheid wanneer zij mij hiertoe dwingen.

Hoe ga ik om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik controleer niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via edwinmoya35@yahoo.com, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De vliegende kwast Schilderwerken neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik vind dat het onnodig lang bewaren van persoonsgegevens niet nodig is. Ik bewaar uw persoonsgegevens dan ook niet langer dan 11 jaar na het aflopen van de contractperiode, garantietermijn of aankoop van de door mij geleverde diensten en/of producten.

Uw persoonsgegevens bewaar ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen. Ik bewaar factuur gegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor de belastingdienst.

Ik wil fraude met mijn producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat ik uw gegevens gebruik voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst. Hierdoor kan ik afwijken van de bestaande bewaartermijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik heb een SSL/TLS certificaat op mijn website, zo weet u zeker dat uw verbinding met mijn website beveiligd is.

Cookies

Ik maak gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit is nodig om bij te houden hoeveel bezoekers op de website langskomen, wat zij hier doen en hoe ik mijn bezoekers beter van dienst kan zijn.Een cookie is een (klein) bestand dat bij een bezoek aan een website op het apparaat van de bezoeker wordt geplaatst. Deze cookies dragen zorg voor een betere website, een website die naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al ge?nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door deze uit uw browser te verwijderen.

Uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen

Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door mij.

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze kan ik via een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen, organisatie sturen.

Uw verzoek kunt u insturen naar edwinmoya35@yahoo.com. Om er zeker van te zijn dat ik de juiste persoon uw persoonsgegevens stuur vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.Zorg er wel voor dat u de volgende velden zwart maakt:

 • de strook met nummers onderaan het paspoort;
 • paspoortnummer;
 • burgerservicenummer;
 • foto

Dit is ter bescherming van uw privacy. Ik reageer uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze website vindt u via deze url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus. Hierdoor neem ik passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat ik uw gegevens niet goed beveilig, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, vraag ik u contact met mij op te nemen via edwinmoya35@yahoo.com

Wijzigingen

Ik kan wijzigingen aanbrengen in mijn privacyverklaring. Boven aan de privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.

Neem contact op met De vliegende kwast Schilderwerken

Bent u dus op zoek naar een vakbekwame schilder? Zoekt u dan niet verder, u heeft mij tenslotte al gevonden. Neem direct contact op voor nadere informatie over mijn diensten en/of een vrijblijvende en concurrerende offerte.

De vliegende kwast schilderwerkeren, logo

Contact mij

A Gijsbrechtstraat 120, 1814 LC AlkmaarE edwinmoya35@yahoo.comM06-52610032

Volg mij

Copyright © 2020 De vliegende kwast Schilderwerken. | Privacyverklaring

Deze website is gebouwd door Power Internet | RJ Hosting

0652610032edwinmoya35@yahoo.com Gijsbrechtstraat 120, 1814 LC, Alkmaar